ساخت پایگاه داده در cPanel

 ساخت پایگاه داده در cPanel

برای ساخت پایگاه داده در cPanel  به دو روش می توان عمل کرد

روش اول : 
 1- از قسمت DataBases گزینه MySQL® Databases را انتخاب کنید .
Database ساخت
 2- در این قسمت نامی را برای دیتابیس انتخاب می کنید و با زدن Create Database پایگاه داده خود را می سازید . قسمت اول نام دیتا بیس با تام یوزر شما در cpanel یکی هست و در واقع شما قسمت دوم را نام گذاری می کنید . cpaneluser_databasename
ساخت Database ساخت Database
3- حالا باید برای دیتابیس خود به ترتیب یک یوزر و پسورد تعریف کنید و Create User را بزنید.
ساخت Database
ساخت Database
4- حالا باید یوزر را به دیتابیس وصل کنید. از قسمت Add User to Database به ترتیب عمل می کنیم .
ساخت یوزر Database
  1. یوزر مورد نظر را انتخاب می کنید.
  2. دیتابیسی که می خواهید بوزر به آن اضافه شود را انتخاب می کنید.
  3.  ADD را می زنید تا یوزر به دیتابیس مورد نظر وصل شود و صفحه Manage User Privileges  باز می شود.
ساخت یوزر Database
  1. در این قسمت یوزر و دیتابیس نشان داده می شود .
  2. در این قسمت می توانید اجازه دسترسی یوزر به دیتابیس را مشخص کنید . اگر اطلاعی در مورد نحوه عملکرد database ندارید گزینه ALL PRIVILEGES را بزنید.
  3. با زدن Make Changes تغییرات اعمال می شود .
ساخت یوزر Database
روش دوم : 
 1- از قسمت DataBases گزینه MySQL® Database Wizard را انتخاب کنید .
ساخت Database
2- نام دیتابیس را  وارد می کنید و Next Step را می زنید .
ساخت Database

3- یوزر و پسورد را برای دیتابیس در این قسمت وارد می کنید و Create User را می زنید.

ساخت Database

 

4-

ساخت یوزر Database
  1. در این قسمت یوزر و دیتابیس نشان داده می شود .
  2. در این قسمت می توانید اجازه دسترسی یوزر به دیتابیس را مشخص کنید . اگر اطلاعی در مورد نحوه عملکرد database ندارید گزینه ALL PRIVILEGES را بزنید.
  3. با زدن Make Changes تغییرات اعمال می شود .

ساخت Database

 

درباره نویسنده
RahyarServer
ارائه دهنده سرور های اختصاصی از معتبرتیرین دیتاسنتر های دنیا